Tin tức

Tìm Hiểu Thủ Tục Khắc Dấu Tròn Doanh Nghiệp - Khắc Dấu Liên Minh

 11/26/2018  Đăng bởi: admin

Dịch vụ khắc dấu tròn doanh nghiệp uy tín, chất lượng tại công ty khắc dấu Liên Minh bạn có thể lấy ngay trong ngày.

Tìm Hiểu Thủ Tục Khắc Dấu Tròn Doanh Nghiệp - Khắc Dấu Liên Minh

THỦ TỤC CHUNG VỀ KHẮC DẤU TRÒN
1. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp
●Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép kinh doanh) (02 bản sao y);
●Giấy Giới thiệu/Giấy uỷ quyền (để trống tên) (01 bản chính).
2.Thủ tục thông báo mẫu dấu cho Sở kế hoặch và đầu tư
●Quyết định công bố mẫu dấu (theo mẫu)
●Biên bản họp công bố mẫu dấu (theo mẫu này), đối với doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ thì không cần Biên bản họp;
●Thông báo về mẫu dấu (theo mẫu).
●Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trong thời hạn 03 ngày sẽ cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp;
3.Thủ tục khắc dấu doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh
●Trả con dấu cũ và Giấy chứng nhận mẫu dấu cũ tại công an TP.Hồ Chí Minh (nếu là con dấu cấp trước ngày 01/07/2015);
●Khắc dấu như doanh nghiệp mới thành lập: chỉ cần giấy phép kinh doanh sao y có công chứng/chứng thực;●Làm thông báo mẫu dấu cho Sở kế hoặch và đầu tư;
4.Thủ tục khắc dấu khi bị mất dấu
●Đơn cớ mất con dấu có xác nhận của Công an;
●Khắc dấu như doanh nghiệp mới thành lập: chỉ cần giấy phép kinh doanh sao y có công chứng/chứng thực;
●Làm thông báo mẫu dấu cho Sở kế hoặch và đầu tư, hồ sơ gồm: Biên bản trả dấu, Thông báo mẫu dấu, Giấy phép kinh doanh, Quyết định, Biên bản họp.
5.Thủ tục khắc dấu khi bị hư hỏng dấu
●Trả con dấu cũ (bị hư hỏng) và Giấy chứng nhận mẫu dấu cũ tại công an TP.Hồ Chí Minh (nếu là con dấu cấp trước ngày 01/07/2015);
●Khắc dấu như doanh nghiệp mới thành lập: chỉ cần giấy phép kinh doanh sao y có công chứng/chứng thực;
●Làm thông báo mẫu dấu cho sở Kế hoặch và Đầu tư hồ sơ gồm: Biên bản trả dấu, Thông báo mẫu dấu, Giấy phép kinh doanh, Quyết định, Biên bản họp.
6.Thủ tục khắc dấu thứ hai trở lên
●Như thủ tục khắc dấu doanh nghiệp mới thành lập;
●Hoặc như thủ tục khắc dấu doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh.
7.Chúng tôi hỗ trợ khách hàng
●Khắc dấu;
●Làm thủ tục thông báo mẫu dấu tại sở Kế hoặch và Đầu tư;
●Trả con dấu cũ và Giấy chứng nhận mẫu dấu cũ tại Công an Hà Nội
8.Bảng giá
●Dấu tròn: 300.000 đồng;
●Dấu vuông 1 dòng: 60.000 đồng; mỗi dòng tăng thêm 10.000 đồng;
●Dấu hoàn công: từ 350.000 đồng;
●Làm thủ tục thông báo mẫu dấu tại sở Kế hoặch và Đầu tư: 50.000 - 100.000 đồng.

 

0963655155