BÚT DẤU CÂY VIẾT

BÚT VIẾT CÂY DẤU

  11/4/2018

Viết bi loại lớn Deskmate , dùng khắc dấu tên, dấu tên và chức danh.

Kích thước khung dấu: 35 x 9 mm

 

Đọc tiếp

4 LOẠI BÚT VIẾT DẤU BỎ TÚI

  10/30/2017

Viết bi loại nhỏ, dùng khắc dấu tên.

Kích thước khung dấu: 35 x 7 mm

Khắc tối đa 1 - 2 dòng.Đọc tiếp

Giới thiệu về bút dấu

  9/6/2013

Bút dấu

Bút dấu là sự kết hợp hoàn hảo giữa viết thông dụng (ký tên) và con dấu đóng nội dung cần thiết mang theo bên mình, sự kết hợp hai trong một tiện dụng, gọn nhẹ.


Đọc tiếp

0963655155